PAJSK Online : Login Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan & Kokurikulum

login PAJSK pentaksiran aktiviti jasmani sukan kokurikulum

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membangunkan satu sistem Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum. Sistem ini diwujudkan bagi memudahkan proses kemasukan prestasi kokurikulum murid oleh guru-guru yang merangkumi aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum. Di bawah dikongsikan maklumat berkaitan cara Login PAJSK KPM online untuk semakan markah koko atau kemaskini data buat rujukan pelajar dan guru-guru sekolah rendah dan menengah.

Sistem ini terbahagi kepada tiga komponen iaitu SEGAK, Kokurikulum dan Ekstra Kurikulum. SEGAK adalah satu set ujian standard kecergasan fizikal yang mengukur tahap kecergasan dan kesihatan murid. Ujian ini lazimnya dilaksanakan pada bulan Mac dan Ogos di bawah tadbir urus Guru Pendidikan Jasmani. Kokurikulum pula dinilai berdasarkan penglibatan, penyertaan dan prestasi murid. Manakala Ekstra kurikulum adalah kegiatan sukarela yang disertai oleh murid diluar waktu persekolahan seperti menyertai aktiviti khidmat masyarakat atau mendapat Anugerah NILAM.

Sistem PAJSK Online : Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan Dan Kokurikulum

Berikut dikongsikan informasi berkenaan cara Login ke sistem Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan Dan Kokurikulum serta maklumat berkaitan untuk rujukan guru-guru khususnya.

Anda juga boleh memuat turun garis panduan serta borang penilaian yang disediakan oleh KPM pada pautan yang dikongsikan di bawah.

Cara Login & Semakan Markah Koko Pelajar

Kepada guru yang ditugaskan untuk menguruskan murid-murid, anda boleh ikuti langkah-langkah seperti berikut:

 1. Layari portal rasmi
 2. Halaman utama akan memaparkan dua pilihan iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Pilih sama ada ingin membuat semakan markah murid atau sekolah, untuk mengemaskini maklumat murid
 3. Sila masukkan ID pengguna (kod sekolah) dan kata laluan (login kali pertama: 123456) untuk memasuki halaman seterusnya
 4. Setelah berjaya untuk log masuk, pilih menu di bahagian kiri halaman tersebut untuk menegmaskini maklumat murid serta perkhidmatan lain yang disediakan dalam sistem tersebut

Bagi mendapatkan panduan lengkap penggunaan sistem, sila rujuk manual yang telah disediakan oleh KPM:

Berikut adalah carta alir kemasukan markah murid sekolah rendah melalui sistem sebagai panduan kepada guru-guru yang terlibat:

carta alir pajsk

Kaedah Penilaian

Bagi memastikan murid sentiasa bergiat aktif dan cergas dalam kegiatan kokurikulum penilaian akan dibuat melalui kaedah berikut:

i) Sekolah Rendah:

 • Penilaian kokurikulum akan dilakukan pada setiap tahun mulai Tahun Empat (4) hingga Tahun Enam (6) bagi tempoh persekolahan di Sekolah Rendah.
 • Keputusan Pentaksiran akan dipersembahkan dalam bentuk Prestasi Gred Purata Semasa (Grade Point Average) dan Gred Purata Terkumpul (Cumulative Grade Point Average) sepanjang tempoh persekolahan.
 • Tempoh Pentaksiran setiap tahun bermula daripada 1 Januari hingga 31 Disember.

ii) Sekolah Menengah:

 • Penilaian kokurikulum akan dilakukan pada setiap tahun kepada pelajar Tingkatan Satu (1) hingga Tingkatan Lima (5) bagi tempoh persekolahan di Sekolah Rendah.
 • Keputusan Pentaksiran akan dipersembahkan dalam bentuk Prestasi Gred Purata Semasa (Grade Point Average) dan Gred Purata Terkumpul (Cumulative Grade Point Average) sepanjang tempoh persekolahan.
 • Tempoh Pentaksiran setiap tahun bermula daripada 1 Januari hingga 31 Disember.

Muat Turun Garis Panduan & Borang Penilaian

Di bawah adalah pautan kepada Garis Panduan sistem yang disediakan oleh KPM untuk rujukan guru-guru. Garis panduan berikut merangkumi panduan pemarkahan, cara pengiraan markah, huraian gred, senarai aktiviti yang dinilai serta borang-borang penilaian yang digunakan untuk penilaian pentaksiran:

Maklumat Lanjut

Sekiranya anda menghadapi sebarang masalah berkaitan, aduan atau pertanyaan boleh diemelkan kepada:

 • aduan.pajsk@moe.gov.my

Related : markah kokurikulum laman web tekan butang https pajsk.moe.gov.my, guru untuk membuat semakan markah kokurikulum sila pilih sama ada pentaksiran rendah atau menengah, untuk login penglibatan secara sukarela https pajsk.moe.gov.my index.php, id kod sekolah