Jadual SPM 2022 Tarikh Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia

Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) akan diadakan pada setiap hujung tahun penggal persekolahan. SPM adalah peperiksaan yang bakal menentukan ke manakah hala tuju pelajar pada masa akan datang samada menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi atau menceburi bidang pekerjaan.

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) merupakan peperiksaan utama kebangsaan yang ditadbirkan secara berpusat dan ditaksir pada penghujung pendidikan menengah. Peperiksaan ini merupakan peperiksaan pensijilan yang digunakan oleh murid untuk melanjutkan pelajaran, memohon biasiswa dan pekerjaan.

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Bermula tahun 2013, semua calon diwajibkan untuk lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah untuk layak dianugerahkan Sijil Pelajaran Malaysia. Pada tahun 2014 pula, soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) telah mula diperkenalkan dalam kertas peperiksaan SPM mengikut definisi operasi yang diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan Malysia (KPM).

Perkara ini termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Soalan KBAT merupakan soalan yang menguji keupayaan calon mengaplikasi pengetahuan dalam situasi baharu, menganalisis, menilai dan mencipta untuk memberi jawapan.

Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2022 (Tarikh)

Tarikh peperiksaan SPM 2022 akan dikemaskini sebaik sahaja dimaklumkan. Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengeluarkan Draf Takwim Pentaksiran dan Peperiksaan tahun 2021 yang termasuk peperiksaan SPM. Draf Takwim Jadual SPM 2021 yang dikeluarkan hanya memaparkan jenis peperiksaan yang akan diadakan. Pautan draf jadual SPM 2021 boleh dimuat turun di bawah.

Maklumat jadual lengkap peperiksaan meliputi tarikh, mata pelajaran, kod subjek dan masa akan diumumkan secara berasingan oleh LP KPM dari masa kesemasa.

 • Terkini : Menteri Pendidikan pada 6 Jun 2021 telah mengumumkan tarikh peperiksaan SPM 2021 diadakan

TARIKH PENTING PEPERIKSAAN SPM 2021

JENISTARIKH
1. UJIAN LISAN & AMALI SAINSFebruari 2022
2. UJIAN BERTULIS SPMBermula Mac 2022

Download Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2021 Dalam PDF

Untuk memuat turun Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2021 yang lengkap beserta arahan peperiksaan dalam PDF, sila klik pautan berikut :-

PERKARAPAUTAN
1. JADUAL DRAF PEPERIKSAAN SPM 2021Tarikh Peperiksaan Awam 2021
2. JADUAL RASMI PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2021Jadual SPM 2021 (Rasmi)
3. JADUAL RASMI UJIAN AMALI, BERTUTUR DAN MENDENGAR SPM 2021Jadual Rasmi Ujian Amali SPM DLL 2021

Jadual Rasmi Ujian Bertutur, Mendengar Dan Amali Sains SPM 2021

jadual ujian bertutur bm spm

jadual ujian amali sains fizik kimia biologi spm

jadual ujian amali sains tambahan spm

jadual ujian mendengar bm bi spm

jadual ujian bertutur bi spm

Jadual Rasmi Peperiksaan Bertulis SPM 2021

jadual SPM

jadual SPM

jadual SPM

jadual SPM

jadual SPM

jadual SPM

jadual SPM

jadual SPM

jadual SPM

Amaran Am

 1. Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan SPM 2021
 2. Calon hendaklah menyemak butiran pada Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak JPN sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak JPN atas nama Akauntan Negara Malaysia menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos
 3. Calon hendaklah mengemukakan Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan di pusat peperiksaan selain dari pusat peperiksaan asal calon. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyemak maklumat calon dan maklumat mata pelajaran sebelum membenarkan calon menumpang di pusat peperiksaan seliaannya
 4. Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM tahun 2021 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon

Amaran Peperiksaan/ Pentaksiran Kepada Calon

Calon yang menduduki peperiksaan di bilik / dewan peperiksaan dilarang:-

 • 1. membawa  masuk  sebarang  catatan  sama  ada  pada  pakaian  atau  anggota  badan,  nota,  dokumen  seperti  buku,  lukisan,  grafik, akhbar,  kamus,  kertas,  Jadual  Waktu  Peperiksaan  serta  telefon  bimbit,  alat-alat  komunikasi  atau  peranti  elektronik,  bekas  alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan.
 • 2. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan.
 • 3. mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain.
 • 4. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
 • 5. menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
 • 6. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan.
 • 7. menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
 • 8. membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
 • 9. membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.

Calon yang tidak mematuhi Amaran Peperiksaan/ Pentaksiran dianggap telah melakukan salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan  tindakan  tatatertib.

Menurut  Peraturan-Peraturan  Pendidikan  (Penilaian  dan  Peperiksaan)  1997  dalam  Akta  Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang  disifatkan  sebagai  suatu  salah  laku  serius  oleh  Lembaga  Peperiksaan.

Calon  yang  disabitkan  dengan  mana-mana  salah  laku boleh dikenakan tindakan berikut:-

 • 1. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
 • 2. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
 • 3. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal

Selamat membuat ulangkaji pelajaran dari sekarang buat pelajar Tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM hujung tahun ini. Diucapkan semoga berjaya untuk mendapat keputusan SPM yang cemerlang.

Related : ujian bertutur bahasa inggeris, ujian mendengar bahasa,