Bonus Raya 2020 Tarikh Bayaran Bantuan Khas Aidilfitri Penjawat Awam

Pembayaran Bantuan Khas Aidilfitri Dan Kewangan Penjawat Awam Dan Pesara Tahun 2020. Berita baik buat penjawat awam. Kerajaan telah bersetuju untuk memberikan bantuan khas Aidiliftri berjumlah RM500 kepada kakitangan awam dan RM250 kepada pesara kerajaan. Tarikh pembayaran bonus raya 2020 adalah pada 20 Mei 2020.

Sebelum ini, YAB Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 27 Mac 2020 melalui pengumuman Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat atau PRIHATIN telah mengumumkan pemberian Bantuan Khas Kewangan tahun 2020. Bantuan akan diberikan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana.

Pembayaran bantuan adalah melibatkan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di Gred 56 dan ke bawah sebanyak RM500.00 dan turut dipanjangkan kepada pesara Kerajaan yang memilih skim pencen sebanyak RM500.00.

bonus penjawat awam

Bantuan Khas Aidilfitri Penjawat Awam Dan Pesara Tahun 2020 (Tarikh Bayaran Bonus Raya)

Kerajaan telah memutuskan supaya Bantuan Bayaran Khas Aidilfitri Tahun 2020 dibayar kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di Gred 56 dan ke bawah yang masih berkhidmat pada 20 Mei 2020 sebanyak RM500.00 dan turut dipanjangkan kepada pesara Kerajaan yang menerima pencen sebanyak RM250.00

Tarikh Pembayaran Bantuan Khas Aidilfitri 2020

 • Akan dibayar pada 20 Mei 2020

Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 2020

 • Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 tahun 2020 ini boleh dimuat turun di JPA

Bantuan Khas Kewangan Penjawat Awam Dan Pesara Tahun 2020

Pemberian Bantuan Khas Kewangan adalah bagi menghargai sumbangan Penjawat Awam dan pesara Kerajaan kepada negara. Kerajaan akan memberikan bantuan tunai sebanyak RM500 secara ‘one-off’ kepada lebih 1.5 juta penjawat awam Gred 56 dan ke bawah termasuk mereka yang bekerja secara kontrak. Pesara Kerajaan seramai 850,000 juga akan menikmati jumlah bantuan yang sama.

Siapa Yang Layak Dan Tidak Layak Terima Bantuan Khas Kewangan

 • Melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 2020 JPA.800-3/2/1 (12), mereka yang layak dan tidak layak diberi Bantuan Khas Kewangan Tahun 2020 adalah seperti berikut:-

i) Pegawai Layak Terima Bantuan

 1. Pegawai lantikan tetap, sementara dan contract of service
 2. Pegawai yang bercuti bergaji penuh;
 3. Pegawai yang bercuti separuh gaji;
 4. Pegawai yang bercuti tanpa gaji; dan
 5. Pegawai yang dipinjamkan termasuk ke agensi yang diasingkan pengurusan saraannya. Bantuan Khas Kewangan ini akan dibayar oleh agensi yang menerima peminjaman pegawai

Bantuan Khas Kewangan Tahun 2020 juga dipanjangkan kepada:-

 1. Guru interim;
 2. Pemandu yang dilantik sendiri oleh pegawai Gred Jawatan Utama B dan ke atas, serta Gred Khas A dan ke atas yang layak pemandu tetapi tidak disediakan pemandu oleh jabatannya; dan
 3. Pemandu yang dilantik sendiri oleh Anggota Pentadbiran dan Hakim dan Pesuruhjaya Kehakiman berdasarkan Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 dan Akta Saraan Hakim 1971

ii) Pegawai Tidak Layak Terima Bantuan

Mereka yang tidak layak menerima Bantuan Khas Kewangan Tahun 2020 adalah:-

 1. Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan setaraf termasuk pegawai yang memangku, dipinjam/ tukar sementara dan penempatan khas ke Gred Jawatan Utama/ Gred Khas;
 2. Pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib dalam tempoh 1 Januari 2020 hingga 23 April 2020;
 3. Pegawai yang ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam dalam tempoh 1 Januari 2020 hingga 23 April 2020; dan
 4. Pegawai yang meletak jawatan dalam tempoh 1 Januari 2020 hingga 23 April 2020.

iii) Pegawai Yang Ditangguhkan Bantuan Khas Kewangan

Pegawai yang ditahan kerja, digantung kerja atau surat pertuduhan telah dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib ditangguhkan Bantuan Khas Kewangan Tahun 2020 ini. Pegawai hanya layak diberi Bantuan Khas Kewangan Tahun 2020 sekiranya Pihak Berkuasa Tatatertib mendapati pegawai tersebut tidak bersalah.

iv) Pekerja Sambilan Harian (PSH)

Bantuan Khas Kewangan Tahun 2020 sebanyak RM500.00 untuk penjawat awam dipanjangkan kepada PSH yang masih berkhidmat pada 23 April 2020 dengan syarat tempoh kontraknya telah berkuat kuasa sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut.

v) Pesara

Bantuan Khas Kewangan Tahun 2020 akan diberikan kepada pesara Kerajaan yang memilih skim pencen dan penerima pencen terbitan pada atau sebelum 23 April 2020 di bawah undang-undang pencen akan dibayar sebanyak RM500.00 oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.

Pesara yang dilantik semula secara contract of service dan masih berkhidmat pada 23 April 2020 layak diberi Bantuan Khas Kewangan Tahun 2020 sebanyak RM500.00. Pembayaran sebanyak RM250.00 akan dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan bakinya sebanyak RM250.00 akan dibayar oleh jabatan di mana pegawai sedang berkhidmat.

vi) Pegawai Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan

Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang meninggal dunia pada 23 April 2020 layak diberi Bantuan Khas Kewangan Tahun 2020 sebanyak RM500.00. Pembayaran kepada mana-mana penerima pencen terbitan yang layak di bawah undang-undang pencen sebanyak RM500.00 akan dibayar oleh jabatan terakhir pegawai berkhidmat.

Tarikh Pembayaran Bantuan Khas Kewangan 2020

 • Akan dibayar pada 23 April 2020

Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 Tahun 2020

 • Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 tahun 2020 ini boleh dimuat turun di JPA