Tarikh Bayaran Khas Bonus Penjawat Awam 2024 Dan Pesara Maklumat pembayaran bantuan khas RM2,000 dan RM1,000 dibayar pada awal tahun hadapan.

Tarikh Bayaran Khas Bonus Penjawat Awam Dan Pesara 2024

Pembayaran Bantuan Khas Bonus Dan Kewangan Penjawat Awam Dan Pesara Tahun 2024. Berita baik buat penjawat awam. Kerajaan telah bersetuju untuk memberikan bonus dalam Pembentangan Belanjawan 2024 di bawah Bayaran Insentif Awal Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam berjumlah RM2,000 kepada kakitangan awam dan RM1,000 kepada pesara kerajaan. Tarikh pembayaran bonus adalah pada akhir bulan Februari 2024.

Sebelum ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Pembentangan bajet 2023 telah mengumumkan pemberian Bantuan bonus raya tahun 2023. Bantuan akan diberikan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana. Bonus raya tahun 2024 bagi penjawat awam akan dikemaskini.

Pembayaran bantuan adalah melibatkan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di Gred 56 dan ke bawah sebanyak RM2,000.00 dan turut dipanjangkan kepada pesara akan menerima RM1,000.

bonus penjawat awam

Bantuan Khas Penjawat Awam Dan Pesara Tahun 2024 (Tarikh Bayaran Bonus)

Maklumat tarikh bayaran bantuan khas penjawat awam dan pesara tahun 2024 akan dikemaskini dari semasa ke semasa.

Tarikh Pembayaran Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri 2024

 • Akan dibayar pada 5 April 2024

Kenyataan Media Bonus Raya Kakitangan Awam 2024

TERKINI: Bayaran Insentif Awal Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam 2024

Perdana Menteri dalam pembentangan Belanjawan 2024 telah mengumumkan bonus kepada penjawat awam dalam Bayaran Insentif Awal Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam 2024. Bayaran RM2,000 kepada semua penjawat awam gred 56 ke bawah termasuk juga kepada lantikan kontrak. RM1,000 kepada semua jawatan utama sektor awam melibatkan semua termasuk polis, bomba, tentera, angkatan bersenjata dan seluruh anggota beruniform. RM1,000 kepada pesara kerajaan akan diberikan termasuk kepada veteran berpencen serta veteran tidak berpencen.

Tarikh Pembayaran Bantuan Khas 2023

 • Akan dibayar pada 23 Januari 2023

Pekeliling Perkhidmatan

Tarikh Pembayaran Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri 2023

 • Akan dibayar pada 17 April 2023

Kenyataan Media Bonus Raya Kakitangan Awam 2023

MAKLUMAN: Bantuan Khas Penghargaan Penjawat Awam 2023

Perdana Menteri dalam Majlis Peluncuran Ekonomi Madani pada 27 Julai 2023 telah mengumumkan bantuan khas penghargaan kepada penjawat awam yang akan disalurkan dalam tempoh dua minggu lagi. Bantuan adalah sebanyak RM300 untuk Penjawat Awam Gred 56 dan ke bawah termasuk pegawai atau kakitangan lantikan kontrak. Bantuan sebanyak RM200 pula diberikan pada pesara kerajaan, penerima pencen terbitan, pesara KWSP, pesara bersara pilihan dan belum menerima pencen, veteran berpencen serta veteren tidak berpencen. Bayaran bagi bantuan ini akan dilaksanakan pada 10 Ogos 2023.

Bantuan Khas Kewangan Penjawat Awam Dan Pesara Tahun 2023

Pemberian Bantuan Khas Kewangan adalah bagi menghargai sumbangan Penjawat Awam dan pesara Kerajaan kepada negara. Kerajaan akan memberikan bantuan tunai sebanyak RM700 secara ‘one-off’ kepada lebih 1.5 juta penjawat awam Gred 56 dan ke bawah.

Pesara Kerajaan termasuk veteran tidak berpencen juga akan menikmati bantuan khas kewangan.

Siapa Yang Layak Dan Tidak Layak Terima Bantuan Khas Kewangan

 • Melalui Surat Edaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2023, mereka yang layak dan tidak layak diberi Bantuan Khas Kewangan Tahun 2023 adalah seperti berikut:-

i) Pegawai Layak Terima Bantuan

 1. Pegawai lantikan tetap, sementara dan contract of service
 2. Pegawai yang bercuti salary penuh;
 3. Pegawai yang bercuti separuh salary;
 4. Pegawai yang bercuti tanpa salary; dan
 5. Pegawai yang dipinjamkan termasuk ke agensi yang diasingkan pengurusan saraannya. Bantuan Khas Kewangan ini akan dibayar oleh agensi yang menerima peminjaman pegawai

Bantuan Khas Kewangan Tahun 2023 juga dipanjangkan kepada:-

 1. Pegawai lantikan MySTEP yang masih berkhidmat pada 17 Januari 2023 dengan syarat tempoh kontraknya telah berkuat kuasa sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut;
 2. Guru interim;
 3. Pemandu yang dilantik sendiri oleh pegawai Gred Jawatan Utama B dan ke atas, serta Gred Khas A dan ke atas yang layak pemandu tetapi tidak disediakan pemandu oleh jabatannya; dan
 4. Pemandu yang dilantik sendiri oleh Anggota Pentadbiran dan Hakim dan Pesuruhjaya Kehakiman

ii) Pegawai Tidak Layak Terima Bantuan

Mereka yang tidak layak menerima Bantuan Khas Kewangan Tahun 2023 adalah:-

 1. Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan setaraf termasuk pegawai yang memangku, dipinjam/ tukar sementara dan penempatan khas ke Gred Jawatan Utama/ Gred Khas;
 2. Pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib dalam tempoh 1 Januari 2022 hingga 17 Januari 2023;
 3. Pegawai yang ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam dalam tempoh 1 Januari 2023 hingga 17 Januari 2023; dan
 4. Pegawai yang meletak jawatan dalam tempoh 1 Januari 2023 hingga 17 Januari 2023.
 5. Pegawai berpencen yang melepaskan hak pencen kerana menyertai badan berkanun yang diasingkan saraan.

iii) Pegawai Yang Ditangguhkan Bantuan Khas Kewangan

Pegawai yang ditahan kerja, digantung kerja atau surat pertuduhan telah dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib ditangguhkan Bantuan Khas Kewangan Tahun 2023 ini. Pegawai hanya layak diberi Bantuan Khas Kewangan Tahun 2023 sekiranya Pihak Berkuasa Tatatertib mendapati pegawai tersebut tidak bersalah.

iv) Pesara

Bantuan Khas Kewangan Tahun 2023 akan diberikan kepada pesara Kerajaan yang memilih skim pencen dan penerima pencen terbitan pada atau sebelum 17 Januari 2023 di bawah undang-undang pencen akan dibayar sebanyak RM350.00 oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.

Pesara yang dilantik semula secara contract of service dan masih berkhidmat pada 17 Januari 2023 layak diberi Bantuan Khas Kewangan Tahun 2023 sebanyak RM700.00. Pembayaran sebanyak RM350.00 akan dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan bakinya sebanyak RM350.00 akan dibayar oleh jabatan di mana pegawai sedang berkhidmat.

v) Pegawai Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan

Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang meninggal dunia pada 17 Januari 2023 layak diberi Bantuan Khas Kewangan Tahun 2023 sebanyak RM700.00. Pembayaran kepada mana-mana penerima pencen terbitan yang layak di bawah undang-undang pencen sebanyak RM700.00 akan dibayar oleh jabatan terakhir pegawai berkhidmat.

Tarikh Pembayaran Bantuan Khas 2022

 • Akan dibayar pada 25 Januari 2022

Pekeliling Perkhidmatan

 • Pekeliling Perkhidmatan mengenai pembayaran boleh dimuat turun di JPA

Perdana Menteri telah mengumumkan Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri Tahun 2022 dibayar kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di Gred 56 dan ke bawah yang masih berkhidmat pada tahun 2022 sebanyak RM500.00 dan turut dipanjangkan kepada pesara Kerajaan sebanyak RM250.00

Tarikh Pembayaran Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri 2022

 • Akan dibayar pada 25 April 2022

Kenyataan Media Bonus Raya Kakitangan Awam 2022

Kerajaan telah memutuskan supaya Bantuan Bayaran Khas Tahun 2022 dibayar kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di Gred 56 dan ke bawah yang masih berkhidmat pada 25 Januari 2022 sebanyak RM500.00 dan turut dipanjangkan kepada pesara Kerajaan sebanyak RM250.00

Tarikh Pembayaran Bantuan Khas Kewangan 2021

 • Akan dibayar pada 25 Januari 2021

Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 Tahun 2021

 • Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 tahun 2021 ini boleh dimuat turun di JPA