Tarikh Bayaran Khas Bonus Penjawat Awam Dan Pesara 2022

Pembayaran Bantuan Khas Bonus Dan Kewangan Penjawat Awam Dan Pesara Tahun 2021. Berita baik buat penjawat awam. Kerajaan telah bersetuju untuk memberikan bonus bersempena hari raya Aidilfitri berjumlah RM500 kepada kakitangan awam dan RM250 kepada pesara kerajaan. Tarikh pembayaran bonus adalah pada 6 Mei 2021.

Sebelum ini, Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 22 April 2021 melalui kenyataan media telah mengumumkan pemberian Bantuan bonus raya tahun 2021. Bantuan akan diberikan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana.

Pembayaran bantuan adalah melibatkan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di Gred 56 dan ke bawah sebanyak RM500.00 dan turut dipanjangkan kepada pesara akan menerima RM250. Maklumat bagi tahun 2022 akan dikemaskini.

Bantuan Khas Penjawat Awam Dan Pesara Tahun 2022 (Tarikh Bayaran Bonus)

 

Perdana Menteri telah mengumumkan Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri Tahun 2021 dibayar kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di Gred 56 dan ke bawah yang masih berkhidmat pada tahun 2021 sebanyak RM500.00 dan turut dipanjangkan kepada pesara Kerajaan sebanyak RM250.00

Tarikh Pembayaran Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri 2021

 • Akan dibayar pada 6 Mei 2021

Kenyataan Media Bonus Raya Kakitangan Awam 2021

Kerajaan telah memutuskan supaya Bantuan Bayaran Khas Tahun 2021 dibayar kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di Gred 56 dan ke bawah yang masih berkhidmat pada 25 Januari 2021 sebanyak RM600.00 dan turut dipanjangkan kepada pesara Kerajaan sebanyak RM300.00

Tarikh Pembayaran Bantuan Khas 2021

 • Akan dibayar pada 25 Januari 2021

Pekeliling Perkhidmatan

 • Pekeliling Perkhidmatan mengenai pembayaran boleh dimuat turun di JPA

Bantuan Khas Kewangan Penjawat Awam Dan Pesara Tahun 2021

Pemberian Bantuan Khas Kewangan adalah bagi menghargai sumbangan Penjawat Awam dan pesara Kerajaan kepada negara. Kerajaan akan memberikan bantuan tunai sebanyak RM600 secara ‘one-off’ kepada lebih 1.5 juta penjawat awam Gred 56 dan ke bawah.

Pesara Kerajaan termasuk veteran tidak berpencen juga akan menikmati bantuan khas kewangan.

Siapa Yang Layak Dan Tidak Layak Terima Bantuan Khas Kewangan

 • Melalui Surat Edaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021, mereka yang layak dan tidak layak diberi Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021 adalah seperti berikut:-

i) Pegawai Layak Terima Bantuan

 1. Pegawai lantikan tetap, sementara dan contract of service
 2. Pegawai yang bercuti bergaji penuh;
 3. Pegawai yang bercuti separuh gaji;
 4. Pegawai yang bercuti tanpa gaji; dan
 5. Pegawai yang dipinjamkan termasuk ke agensi yang diasingkan pengurusan saraannya. Bantuan Khas Kewangan ini akan dibayar oleh agensi yang menerima peminjaman pegawai

Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021 juga dipanjangkan kepada:-

 1. Pekerja Sambilan Harian (PSH) yang masih berkhidmat pada 25 Januari 2021 dengan syarat tempoh kontraknya telah berkuat kuasa sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut;
 2. Guru interim;
 3. Pemandu yang dilantik sendiri oleh pegawai Gred Jawatan Utama B dan ke atas, serta Gred Khas A dan ke atas yang layak pemandu tetapi tidak disediakan pemandu oleh jabatannya; dan
 4. Pemandu yang dilantik sendiri oleh Anggota Pentadbiran dan Hakim dan Pesuruhjaya Kehakiman berdasarkan Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 dan Akta Saraan Hakim 1971

ii) Pegawai Tidak Layak Terima Bantuan

Mereka yang tidak layak menerima Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021 adalah:-

 1. Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan setaraf termasuk pegawai yang memangku, dipinjam/ tukar sementara dan penempatan khas ke Gred Jawatan Utama/ Gred Khas;
 2. Pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib dalam tempoh 1 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021;
 3. Pegawai yang ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam dalam tempoh 1 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021; dan
 4. Pegawai yang meletak jawatan dalam tempoh 1 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021.
 5. Pegawai berpencen yang melepaskan hak pencen kerana menyertai badan berkanun yang diasingkan saraan.

iii) Pegawai Yang Ditangguhkan Bantuan Khas Kewangan

Pegawai yang ditahan kerja, digantung kerja atau surat pertuduhan telah dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib ditangguhkan Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021 ini. Pegawai hanya layak diberi Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021 sekiranya Pihak Berkuasa Tatatertib mendapati pegawai tersebut tidak bersalah.

iv) Pekerja Sambilan Harian (PSH)

Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021 sebanyak RM600.00 untuk penjawat awam dipanjangkan kepada PSH yang masih berkhidmat pada 25 Januari 2021 dengan syarat tempoh kontraknya telah berkuat kuasa sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut.

v) Pesara

Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021 akan diberikan kepada pesara Kerajaan yang memilih skim pencen dan penerima pencen terbitan pada atau sebelum 25 April 2021 di bawah undang-undang pencen akan dibayar sebanyak RM300.00 oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.

Pesara yang dilantik semula secara contract of service dan masih berkhidmat pada 25 Januari 2021 layak diberi Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021 sebanyak RM600.00. Pembayaran sebanyak RM300.00 akan dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan bakinya sebanyak RM300.00 akan dibayar oleh jabatan di mana pegawai sedang berkhidmat.

vi) Pegawai Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan

Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang meninggal dunia pada 25 Januari 2021 layak diberi Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021 sebanyak RM600.00. Pembayaran kepada mana-mana penerima pencen terbitan yang layak di bawah undang-undang pencen sebanyak RM600.00 akan dibayar oleh jabatan terakhir pegawai berkhidmat.

Tarikh Pembayaran Bantuan Khas Kewangan 2020

 • Akan dibayar pada 23 April 2020

Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 Tahun 2020

 • Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 tahun 2020 ini boleh dimuat turun di JPA